Algemene voorwaarden

De standaardvoorwaarden zijn door de KNVB opgesteld om een aantal doelen te verwezenlijken. Uitgangspunt is dat iedereen die betrokken is bij het voetbal in Nederland, er belang bij heeft dat voetbalevenementen goed en veilig verlopen. 

Gedragingen van personen (alleen of in een groep) die de openbare orde en/of de veiligheid bij voetbalevenementen verstoren en/of in gevaar brengen, zijn schadelijk voor het aanzien en het belang van het Nederlandse voetbal. Om ordelijk en veilig verloop in de ruimste zin van het woord te kunnen bewerkstelligen en een dergelijk onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen te kunnen beteugelen, heeft de KNVB de standaardvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden dienen strikt te worden nageleefd.

Klik hier om de voorwaarden te downloaden.