1982-1984: Sanering

Ondanks de promotie pakken zich weer donkere wolken samen boven de club, wanneer de "Commissie ad hoc betaald voetbal" stelt, dat Willem II per 1 juli 1982 voor de betaald voetbalsectie de verenigingsvorm moet loslaten en financieel orde op zaken moet stellen. In de donkere dagen voor Kerstmis 1981 krijgt Willem II onaangekondigd bezoek van de FIOD. Het onderzoek openbaart een gigantische schuldenlast. Een faillissement dreigt en dit vooruitzicht vormt de aanzet van menig initiatief om de club te redden. Op 28 juni 1982 verleent de Rechtbank Willem II surséance van betaling. Een interim-bestuur onder leiding van Wim Groels gaat vanaf september voortvarend te werk om een regeling te treffen met crediteuren en een goed toekomstplan op te stellen. Men is verheugd over de toezegging van de subsidiëring van de gemeente Tilburg.

Afb1

In oktober 1982 gaat Willem II voor het eerst spelen met shirtreclame. Tempofoon sluit een tweejarig contract af. Datzelfde jaar wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe lichtinstallatie (gehuurd van en gefinancierd door de KNVB). De Stichting Behoud Betaald Voetbal Regio Tilburg brengt tijdens de oprichtingsvergadering twee ton bijeen via het bedrijfsleven. Afspraken met de fiscus en het bedrijfsleven dringen de schulden verder terug. Een onafhankelijke Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het bestuur. In een jaar tijd slaagt het bestuur erin een exploitatieverlies van zes ton om te zetten in een winst van drie ton. In februari 1984 komt een eind aan de surséance van betaling. Het strakke financiële beleid heeft wel gevolgen voor de sportieve prestaties. In 1984 moet Willem II afscheid nemen van de Eredivisie.
 

Afb2
Foto: Sansui was in oktober 1982 de eerste shirtsponsor van Willem II

Koningskinderen:
Ton van de Ven