Privacy statement Club

Club biedt verschillende persoonlijke diensten aan via de website https://www.willem-ii.nl (hierna: “de Website”) en via de loketten in en rond het stadion van Club (Konings Willem II Stadion, Goirleseweg 34, 5026 PC Tilburg). Club hecht hierbij grote waarde aan de privacy van haar supporters. Club verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens derhalve zo zorgvuldig mogelijk. Dit betekent onder meer dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder treft u aan een uiteenzetting van ons privacybeleid, het gebruik van “cookies” op de Website en op welke wijze u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Soorten persoonsgegevens en doeleinden gegevensverwerking
Club verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:

Overeenkomsten voor (Seizoen)Club Cards (inclusief halve seizoenskaarten) en/of uitkaarten
In het kader van verkoop van (Seizoen)ClubCards, WII Kings lidmaatschappen en uitkaarten kunnen door Club de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: [naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres, soort identiteitsbewijs en bankrekeningnummer en bij zakelijke overeenkomsten daarnaast het kvk nummer en statutair vestigingsadres] (hierna te noemen ‘Kaartpersoonsgegevens’).
Deze Kaartpersoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen. De Kaartpersoonsgegevens worden daarnaast verwerkt vanwege de doeleinden zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB Standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden.
Naast de hierboven genoemde algemene gegevens kan Club verzoeken om een recente kleurenpasfoto bij het aangaan van een overeenkomst voor een (Seizoens) Club Card en/of uitkaart. De doeleinden waarvoor deze kleurenpasfoto wordt verwerkt, staan eveneens beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden. De Kaartpersoonsgegevens en de kleurenpasfoto kunnen door Club worden verstrekt aan de KNVB, de overige betaaldvoetbalorganisaties, de politie en/of het Openbaar Ministerie, zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden.

Lidmaatschap WII Kings
In het kader van het aanmeldingsproces voor de Kidsclub WII Kings, kunnen door Club de volgende persoonsgegevens worden verwerkt; [naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, 06-nummer, e-mail adres]. Deze gegevens kunnen worden gebruikt door Club om de leden van WII Kings op de hoogte te brengen van relevatie informatie aangaande WII Kings.

Contactformulier business/consument
In het kader van de mogelijkheid bieden om voor bedrijven en supporters contact met de Club op te nemen kunnen door Club de navolgende gegevens worden gevraagd; bedrijfsnaam, voor- en achternaam, telefoonnummer, 06-nummer, e-mail adres.

Overige overeenkomsten
In het kader van de webshop kunnen door Club de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen.

Informatie voor producten en diensten van Club of specifieke derden
Voor het toezenden en aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Club kan door Club de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: aanhef, naam, geboortedatum, e-mail adres.

Deze gegevens worden verwerkt om mensen te voorzien van algemene informatie met betrekking tot Club zoals speelschema’s en kaartverkoopinformatie, informatie over sponsoren, maar ook om (commerciële) nieuwsbrieven. Uiteraard houdt Club hierbij rekening met het feit of u bevestigd hebt nieuwsbrieven te willen ontvangen.

Verstrekking gegevens aan derden
Club zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij vooraf anders is bepaald (zoals in de KNVB standaardvoorwaarden) of indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke plicht.

Andere websites
De website van Club kan links naar andere sites bevatten die geen eigendom zijn van, of beheerd worden door Club. Dit Privacy statement is niet van toepassing op dergelijke websites en Club is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites dan wel de wijze waarop die websites uw persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van cookies
De website maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te analyseren met betrekking tot de manier waarop gebruikers de site gebruiken. Via uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies op uw computer deactiveren. Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien u niet akkoord bent met dit privacy statement dient u geen gebruik (meer) te maken van de Website en/of de producten en diensten van Club. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacy statement regelmatig in te zien, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Beveiliging
Club is bekend met het belang van goede bescherming van de persoonlijke gegevens die aan haar door haar supporters worden toevertrouwd. Club treft dan ook diverse administratieve, technische en fysieke maatregelen om verlies, diefstal of misbruik zo veel als mogelijk te voorkomen. Club streeft ernaar om de WBP zo goed als mogelijk na te leven.

Vragen/contact
Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit per brief of e-mail aan ons kenbaar maken. Ook voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop Club uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Club via het onderstaande adres danwel via het e-mailadres info@willem-ii.nl.

Willem II Tilburg B.V.
Goirleseweg 34
5026 PC
Tilburg
Nederland