Visie en missie

Visie
Al sinds 1896 is Willem II dé voetbaltrots van Tilburg, de 6e stad van Nederland. Willem II heeft de ambitie om uit te groeien tot een stabiele middenmoter met incidenteel een positieve uitschieter, in de Eredivisie Play Offs of KNVB Beker.

Naast goede sportieve resultaten is een gezonde financiële positie met een stijgende begroting essentieel voor toekomstig succes. Investeren in capaciteit en faciliteiten van het stadion is noodzakelijk om een stabiele middenmootpositie waar te kunnen maken. 

Willem II hecht veel waarde aan het uitdragen van de clubwaarden, de 4 T’s: Traditie, Trots, Talent en Tilburgs. Samen met supporters, sponsors en maatschappelijke organisaties – toen, nu en in de toekomst. 

Tricolores forever.

Missie
'Voor altijd het bruisende voetbalhart van Tilburg en omstreken'