Organisatie

Voetbalclub Willem II werd op 12 augustus 1896 opgericht. De vereniging komt sinds de invoering in 1954 uit in het betaald voetbal. Sinds 2000 bestaat er een juridische scheiding tussen de betaald voetbalorganisatie en de amateurvereniging.

Organisatie Willem II

Het betaald voetbal van Willem II is ondergebracht in Willem II Tilburg BV. De BV die wordt geleid door een professionele directie met statutaire bevoegdheden staat onder toezicht van een adviserend en controlerend orgaan: de Raad van Commissarissen.

Naast Willem II Tilburg BV bestaat een afzonderlijke stichting die de aandelen van de club bezit. Deze stichting geeft certificaten van aandelen met zeggenschapsrechten uit aan direct bij de club betrokken organen en personen die daarmee bepaalde bevoegdheden hebben. De certificaathouders zijn verenigd in de clubraad.

Het hoogste orgaan binnen de Betaald Voetbal Organisatie is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke bestaat uit het bestuur van de Stichting, de Raad van Commissarissen en de directie.

De diverse gremia bestaan uit de volgende personen:


Raad van Commissarissen Willem II Tilburg BV

Jack Buckens Willem II         Roland Hermans Willem II   Jan van der Laak Willem II
Dhr. Jack Buckens   Dhr. Roland Hermans   Dhr. Jan van der Laak  
  Jan Scheerlinck Willem II       Foto 
ontbreekt                   
                                
Dhr. Jan
Scheerlinck 
  Dhr. Ruud
Vreeman 
  

Dhr. Jack Buckens (voorzitter)
Dhr. Roland Hermans
Dhr. Jan van der Laak
Dhr. Jan Scheerlinck
Dhr. Ruud Vreeman


Directie Willem II Tilburg BV

      Berry van Gool
Dhr. Berry van Gool


Dhr. Berry van Gool (algemeen directeur)
Dhr. Joris Mathijsen (technisch directeur)


Bestuur Stichting Beheer BVO Willem II

Paul Gerritse Willem II   Mark Heerkens Willem II   Ivo de Brouwer Willem II  
Dhr. Paul Gerritse   Dhr. Mark Heerkens   Dhr. Ivo de Brouwer  

Dhr. Paul Gerritse (voorzitter)
Dhr. Mark Heerkens
Dhr. Ivo de Brouwer 


Clubraad

Supportersvertegenwoordigers:
Dhr. Sjors Jonkers
Dhr. Fons de Kok
Mevr. Barbara Buster
Dhr. Wim Vos

Amateurvereniging Willem II:
Dhr. René Wesdorp
Dhr. Deny Dijkgraaf

Secretaris
Dhr. Hans Kamerbeek

Sponsors Willem II:
Dhr. Jacques de Kort
Dhr. Frans Nabbe
Dhr. Gertjan van Eck
Dhr. Gerard van Laarhoven

Oude Glorie Willem II:
Dhr. Kees Govers
Dhr. Robert Hoofs
Dhr. Corné Hutten

Vrijwilligers Willem II:
Dhr. Enrico van den Elshout
Dhr. Ruben Franken
Dhr. Henk van Meel

Ereleden / Leden van Verdienste:
Dhr. Marc Willems
Dhr. Berrie Embregts
Dhr. Rinus Versluis

Clubraad Willem II