Organisatie

Willem II werd op 12 augustus 1896 opgericht. De vereniging komt sinds de invoering in 1954 uit in het betaald voetbal. Sinds 2000 bestaat er een juridische scheiding tussen de betaald voetbalorganisatie en de amateurvereniging.

org

Raad van Commissarissen
Het betaald voetbal van Willem II is ondergebracht in Willem II Tilburg BV. De BV die wordt geleid door een professionele directie met statutaire bevoegdheden staat onder toezicht van een adviserend en controlerend orgaan: de Raad van Commissarissen.

Stichting
Naast Willem II Tilburg BV bestaat een afzonderlijke stichting die de aandelen van de club bezit. Deze stichting geeft certificaten van aandelen met zeggenschapsrechten uit aan direct bij de club betrokken organen en personen die daarmee bepaalde bevoegdheden hebben. De certificaathouders zijn verenigd in de clubraad.

Aandeelhouders
Het hoogste orgaan binnen de Betaald Voetbal Organisatie is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke bestaat uit het Stichtingsbestuur. De directie en Raad van Commissarissen mogen de vergaderingen bijwonen en hebben een adviserende stem. 

De diverse gremia bestaan uit de volgende personen:

Raad van Commissarissen

jan r
Jan van der Laak Ruud Vreeman
Voorzitter  
ilse me
Ilse Melis Meindert van Duijvenbode 


Directie 

mvg jm
Martin van Geel Joris Mathijsen
Algemeen directeur Technisch directeur

Stichtingsbestuur

pg mh ms
Paul Gerritse Mark Heerkens Michel Sluijmers
Voorzitter    


Clubraad

Supportersvertegenwoordigers
Sjors Jonkers
Fons de Kok
Barbara Buster
Wim Vos

Amateurvereniging Willem II
René Wesdorp
Deny Dijkgraaf

Secretaris
Hans Kamerbeek

Sponsors Willem II
Jacques de Kort
Frans Nabbe
Gerard van Laarhoven

Oude Glorie Willem II
Kees Govers
Robert Hoofs
Corné Hutten

Vrijwilligers Willem II
Enrico van den Elshout
Ruben Franken

Ereleden / Leden van Verdienste
Marc Willems
Berrie Embregts
Rinus Versluis

Clubraad Willem II