Willem II sluit seizoen 2021-2022 financieel positief af
Fotografie door
Willem II Media

Willem II heeft het seizoen 2021-2022 afgesloten met een winst van 762.000 euro. Dit resultaat in het derde ‘coronajaar’ is voor een belangrijk deel te danken aan de transfers van Vangelis Pavlidis (AZ) en Mike Trésor (KRC Genk). Ook de financiële steunmaatregelen (NOW en TVL) van de overheid en wederom de steun van onze supporters en sponsoren droegen positief bij. Als gevolg van dit resultaat is het eigen vermogen van de club verder gestegen tot 10.590.000 euro. 

Stijging van omzet

De netto-omzet steeg van 9,1 miljoen euro naar 12,9 miljoen euro. Vanwege de coronapandemie hadden de vijf wedstrijden met bezoekersrestricties een negatieve invloed op de omzet van iets meer dan één miljoen euro. Zonder die restricties was de omzet 14 miljoen euro geweest. 

Verwachting 2022-2023

De degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie resulteert weliswaar in fors lagere media- en exposure-inkomsten, maar dankzij een groei in de seizoenkaartaantallen en de loyaliteit van sponsoren verwachten we een omzet van 11,1 miljoen euro te realiseren en daarmee het verwachte verlies te beperken. 

Licentiesysteem

In het licentiesysteem van de KNVB is, op basis van de jaarrekening 2021-2022 en de prognose 2022-2023, de financiële positie gewaardeerd middels het zogenaamde 'financieel ratingsysteem' (FRS). Willem II heeft daarin een puntentotaal van 33 behaald ten opzichte van een maximale score van 40 punten. Jaarverslag

Het jaarverslag 2021-2022 van Willem II Tilburg B.V., dat door BDO Audit & Assurance B.V. is voorzien van een goedkeurende controleverklaring en dat tevens is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, het stichtingsbestuur en de clubraad, is hieronder in te zien.

Jaarverslag 2021-2022

Bericht delen