Willem II sluit seizoen 2019/2020 met kleine winst af

Willem II sluit seizoen 2019/2020 met kleine winst af

Willem II heeft het seizoen 2019/2020 afgesloten met een nettowinst van 587.000 euro. Deze kleine winst is voor een belangrijk deel te danken aan transferinkomsten. Als gevolg van dit positieve resultaat is het eigen vermogen van de club versterkt naar 10.026.000 euro. 

Daling van omzet
De netto-omzet daalde van 12,9 miljoen euro naar 11,7 miljoen euro. Voornaamste oorzaak van de daling wordt gevormd door de gevolgen van de uitbraak van het corona-virus. Voor een deel wordt deze daling gecompenseerd door de ontvangen NOW vergoeding. Daarnaast was er sprake van lagere inkomsten in het bekertoernooi, in het seizoen 2018/2019 werd de finale nog bereikt.

Stijging netto-omzet
Zonder deze invloeden is de netto-omzet door de stijging van de TV-gelden en het toegenomen aantal seizoenkaarthouders (beide als gevolg van de betere sportieve prestaties) met 8% toegenomen. Dit kwam ook door de hartverwarmende maar ook broodnodige steun van supporters en sponsoren. 

Verwacht verlies
Doordat in het seizoen 2020/2021 supporters en sponsoren niet of gedeeltelijk onze wedstrijden mogen bezoeken, wordt voor dit seizoen een omzetverlies verwacht van ongeveer drie à vier miljoen euro. Daarnaast worden ook de opbrengsten uit eventuele transfers mogelijk aanzienlijk geraakt. 
Het gedurende de afgelopen jaren opgebouwde eigen vermogen vormt een voldoende buffer waarmee het verwachte negatieve resultaat voor het seizoen 2020/2021 kan worden opgevangen. 

Jaarverslag
Het jaarverslag 2019/2020 van Willem II Tilburg B.V., dat door BDO Audit & Assurance B.V. is voorzien van een goedkeurende controleverklaring en dat tevens is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, het stichtingsbestuur en de clubraad, is hieronder in te zien.

Licentiesysteem
In het licentiesysteem van de KNVB is, op basis van de jaarrekening 2019-2020 en de prognose 2020-2021, de financiële positie gewaardeerd middels het zogenaamde 'financieel ratingsysteem' (FRS). Willem II heeft daarin een puntentotaal van 36 behaald ten opzichte van een maximale score van 40 punten. Op elk criteria is de maximale score behaald, met uitzondering van de toekomstverwachting voor 2020-2021, welke volledig aan de negatieve impact van het corona-virus te wijten valt.
 

-

Laatste nieuws