Update tegemoetkoming

Update tegemoetkoming

Vanwege de financiële invloed van de corona-pandemie heeft Willem II onlangs aan seizoenkaarthouders een oproep gedaan om deels of geheel van tegemoetkoming voor de dit seizoen gemiste thuiswedstrijden af te zien

De club is zeer te spreken over de huidige stand van zaken. Sinds 24 maart hebben bijna 6000 van de 7665 seizoenkaarthouders aan Willem II reactie gegeven. Van die supporters heeft 60% gekozen om van tegemoetkoming af te zien, wat gelijkstaat aan de helft van het totaalbedrag van die seizoenkaarten.

Naast de oproep aan seizoenkaarthouders doet Willem II eenzelfde beroep op sponsoren en onderneemt de club zelf actie om naast sportief ook financieel gezond te blijven. Algemeen directeur Martin van Geel: ‘Wij zijn alle seizoenkaarthouders en sponsoren zeer dankbaar voor het reeds maken van een keuze waardoor de club een financiële steun in de rug krijgt. Het is een duidelijk en mooi signaal dat de club ondanks de sportieve situatie en de pandemie leeft bij onze achterban.’ 

Geef jouw keuze door
Seizoenkaarthouders kunnen tot en met 1 mei een keuze doorgeven. Heb jij jouw keuze nog niet doorgegeven? Klik hieronder voor meer informatie over de verschillende opties en de wijze waarop je jouw keuze kunt doorgeven. Willem II heeft respect voor ieders besluit, dat ongetwijfeld genomen wordt met een rood-wit-blauw hart.

Heb je vragen? Check 'vraag en antwoord' of neem contact op via ticketing@willem-ii.nl of 013 5490 590

Geert van Erven

Laatste nieuws