Stadiondossier: clubraad unaniem akkoord
Fotografie door
Willem II Media

De aankoop van het Koning Willem II stadion door de club komt steeds dichterbij. Dinsdagavond is daartoe een belangrijke en historische stap in het aankoopproces gezet: de Clubraad heeft tijdens een vergadering unaniem met het voorgenomen besluit tot aankoop van het stadion ingestemd.

Twee belangrijke openstaande zaken zijn het bereiken van definitieve overeenstemming met de Duitse OLB-bank over de financiële voorwaarden van een hypothecaire geldlening en met de gemeente Tilburg over de voorwaarden van garantstelling voor deze lening. Vanuit de Clubraad zijn over deze onderwerpen terecht enkele kritische vragen gesteld. Naar aanleiding van de toelichting door de clubleiding en het vertrouwen dat die in de afronding van beide aandachtspunten in goede samenwerking met de gemeente Tilburg heeft, is de Clubraad unaniem akkoord gegaan met het voorgenomen besluit.

Op dit moment worden nog enkele financiële scenario’s voor de langere termijn doorgerekend, zoals de gevolgen voor de financiering bij een onverhoopt langer verblijf in de Keuken Kampioen Divisie. De clubleiding van Willem II verwacht dat dat geen belangrijke invloed heeft op de haalbaarheid van aflossing van de bancaire geldlening.

Besluitvorming in september

Tevens vindt gedurende de komende weken nog overleg met de gemeente plaats over de voorwaarden van de garantstelling door de gemeente voor de financiering. Gezien de tot op heden coöperatieve en oplossingsgerichte houding van de gemeente gedurende dit complexe proces, is de verwachting dat club en gemeente daar in gezamenlijkheid uitkomen. Daarom verwacht de clubleiding nog in september tot finale besluitvorming te kunnen komen en de aankoop van het stadion daarna te kunnen afronden. 

Bouwkundige staat

De bouwkundige staat van het stadion is de afgelopen maanden door meerdere gerenommeerde bedrijven grondig onderzocht en getest en is tot tevredenheid van de club en de gemeente goedgekeurd. Omdat veiligheidsinvesteringen voor de gemeente en ook gastvrijheid voor Willem II hoog in het vaandel staan, zorgen de gemeente en de club voor aanvullende maatregelen, zoals tourniquets bij de tribune-ingangen rondom het stadion.

Juridische structuur

Om de aankoop van het stadion mogelijk te maken dient de juridische structuur van Willem II te worden aangepast. Momenteel bestaat die nog uit de Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg, met een onafhankelijk Stichtingsbestuur en de Clubraad aan het hoofd daarvan. De Stichting houdt de aandelen van de betaald voetbalorganisatie Willem II Tilburg B.V. Deze structuur wordt aangepast door een tussenholding op te richten tussen de Stichting en de BVO, ‘Willem II Holding B.V.’ genaamd, die de aandelen van de BVO zal gaan houden en daarnaast een nieuwe dochtervennootschap opricht, ‘Willem II Vastgoed B.V.’ genaamd. Deze laatste vennootschap zal het stadion daadwerkelijk verwerven. Alle voorbereidingen voor deze juridische herstructurering zijn inmiddels afgerond en de nieuwe structuur zal naar verwachting in de komende weken worden gerealiseerd.

Bericht delen