Riemersma: ‘De voetbalacademie moet naar een hoger niveau’

Riemersma: ‘De voetbalacademie moet naar een hoger niveau’

Toen Bastiaan Riemersma op 1 juli 2017 aan de slag ging als Hoofd Jeugdopleiding Willem II Voetbalacademie, voelde hij zich vanaf de eerste dag zeer welkom in Tilburg. ‘Ik ontmoette veel mensen die zich sterk bij de club betrokken voelen. Er heerst hier een intieme sfeer en dat voelt goed.’

Bij Willem II krijgt Riemersma de verantwoordelijkheid voor de voetbalacademie. Hij beseft goed dat Willem II haar opleiding met een lager budget moet organiseren dan zijn vorige werkgever, PSV. ‘Dat was geen verrassing. Belangrijker is dat mijn visie over voetbal en het opleiden van talentvolle voetballers tot profvoetballer aansloot bij die van technisch directeur Joris Mathijsen.’ 

Visie
Wat is de visie die zo bepalend is voor keuzes die worden gemaakt? Riemersma: ‘Uitgangspunt is dat dat we de spelers beter willen maken door hen een kwalitatief betere opleiding te bieden. Om dat te bereiken is een aantal maatregelen op facilitair terrein en personeelsbeleid noodzakelijk. Bedenk dat we op dit moment met maar liefst 165 jongens trainen op twee kunstgrasvelden en twee grasvelden bij amateurclub OVC’26. Dat gebeurt onder leiding van acht parttime trainers en zeven assistenten, die zich na hun reguliere werk naar onze velden spoeden. Willen wij spelers beter laten voetballen en binnen vijf jaar daarvan de resultaten zien, dan moeten wij de jonge spelers meer trainingsuren onder professionele leiding bieden. Iedere jonge voetballer verdient een goede trainer die zich volledig op de ontwikkeling van deze talenten kan richten.’ 

Vaker trainen
‘Wij willen het nieuwe seizoen beginnen met zo’n honderd jeugdspelers. Dit betekent dat we van een groot deel voetballers afscheid is genomen. Voor het overgebleven honderdtal vergroten we het aantal trainingen van vier naar zeven of acht trainingen van anderhalf uur per week. Om deze ambitie mogelijk te maken worden vier of vijf fulltime trainers aangesteld die willen opleiden voor topsport, passie voor de jeugd hebben, de lat hoog leggen, over een aansluitende voetbalvisie beschikken en affiniteit met Willem II hebben.’

Topsportklimaat
‘Nieuw is dat we met ingang van het seizoen 2018-2019 hopelijk gebruik gaan maken van de voormalige accommodatie van RKTVV aan de Rueckertbaan. Daar willen we een topsportklimaat creëren en uitstralen. Op dit moment liggen daar drie grasvelden en één kunstgrasveld. De bedoeling is dat er in de toekomst een kunstgrasveld bijkomt, de kleedkamers worden gemoderniseerd en er wordt geprobeerd de kantineruimte zo te verbouwen dat er ook besprekingen plaats kunnen vinden. Wellicht kunnen we ook profiteren van Club Pellikaan, die naast de velden is gevestigd.’

Alert zijn
Riemersma vindt dat trainers en de scouts attent moeten zijn op wie ze toelaten tot de opleiding. Voetballers met veel talent worden volgens hem lang niet altijd de beste spelers. Karaktervorming is zeker zo belangrijk. ‘We moeten ook kijken naar spelers met een groot doorzettingsvermogen, die ook planmatig aan hun carrière denken en weten wat hun verbeterpunten zijn.' 

Meningen
Riemersma trekt de gangbare meningen over zijn visie in twijfel. Moet je bijvoorbeeld de besten tegen de besten laten spelen? Is het zinvol om spelertjes al zo vroeg mogelijk te selecteren? Riemersma weet dat hij bij de club de tijd krijgt om te experimenteren. Dat doet hij niet zo maar. Hij houdt zich intensief bezig met de ontwikkelingen van het voetbal, voetballers in het buitenland én probeert zijn kennis te vergroten door het lezen van vakliteratuur. Er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden. 

Supporters
Dat er meer jongens uit deze regio moeten doorstromen naar het eerste elftal, is volgens Riemersma 
ook belangrijk voor supporters. ‘We moeten ons als club realiseren dat de opleiding ook enorm belangrijk is voor de supporters. Wij willen jongens van hier voorbereiden op de speelwijze van het eerste elftal en op een profbestaan. Voor die speelwijze en die spelers moeten supporters naar het stadion willen komen.’

Het volledige interview met Bastiaan Riemersma lees je in het Tricolores Magazine dat vanaf zondag (6 mei) in het stadion gratis verkrijgbaar is!

(fotografie: Geert van Erven)

Laatste nieuws