Oude doos / Vierentwintig uur voor Willem II

Oude doos / Vierentwintig uur voor Willem II

Op het eind van het jaar 1982 verkeerde Willem II in een noodlijdende financiële positie. Om de club de helpende hand toe te steken werd de “Stichting Behoud Betaald Voetbal regio Tilburg” opgericht. Die werkte met overgave aan de opzet van een grootscheepse actie. Bij de stichting stroomden de positieve reacties binnen, temeer omdat een deel van de baten van de actie bestemd was voor het amateurvoetbal in de regio.

De stichting had ten doel een geldactie te voeren onder het bedrijfsleven. En het Comité “24 Uur”, dat deel uitmaakte van de stichting, zorgde onder voorzitterschap van Frank Menheere voor de coördinatie van een marathonactie genaamd: “Wij doen mee met 24 uur Willem II”. Die vond plaats in het weekend van 12 en 13 maart 1983 en via deze actie kon de Tilburgse bevolking Willem II steunen. De 24-uurs actie ging op zaterdag om 17.00 uur van start met het oplaten van een hete luchtballon vanaf het stadion, een uur voor aanvang van  de wedstrijd Willem II – FC Utrecht. De 1-2 nederlaag van Willem II was geen prettig begin van wat als feestnacht geprogrammeerd stond.


test

Paul van Vliet als “Majoor Kees”

Na het Gemeentelijk Sportpark was de Stadsschouwburg “the place to be”. Om 20.30 uur begon daar de operette “Der Zigeunerbaron”, uitgevoerd door de Tilburgse Operette Vereniging en vanaf 22.30 uur ging het er op diezelfde locatie heel  gezellig aan toe bij  het “Dol Nachtfeest” dat tot 04.00 uur duurde. Op zondagmorgen liep de wekker in menig Tilburgs huis al vroeg af, want om 05.00 uur startte de Vroegmarkt (ook wel vogeltjesmarkt genoemd) in de NCB Veilinghallen aan de Reitse Hoefstraat. Om 10.00 uur begon in de Stadsschouwburg de Ochtendveiling, een grote goederen- en dienstenveiling, die om 14.00 uur werd gevolgd door de Middagveiling. Conferencier Paul van Vliet en Theater van de Lach-acteur John Lanting traden op als gast-veilingmeester. En passant vermaakte Paul van Vliet de aanwezigen met zijn creatie van “Majoor Kees”.

Opvallende veilingstukken waren o.a. geslachte varkens, een danscursus en 1000 kilo gist. Eregast op de veiling was Kurt Zaro, de befaamde voetballer van Willem II van eind jaren vijftig. Op diezelfde zondag begon om 12.00 uur in café Bet Kolen een duivenveiling die onder leiding stond van Jan van der Staak. Gelijktijdig verkochten de spelers van Willem II vanaf 12.00 uur in winkelcentrum “Heuvelpoort” grote elftalposters. Jammer genoeg bleek de Tilburgse bevolking niet erg gul. Het actiecomité had vooraf op een ton (100.000 gulden) gerekend, maar de opbrengst viel tegen. Die was uiteindelijk slechts een halve ton (22.690 euro). Toch noemde organisator Frank Menheere de actie geslaagd. Belangrijk was namelijk, dat er veel goodwill gekweekt was en ondanks het tegenvallende eindsaldo hadden de inwoners van Tilburg bewezen betaald voetbal in hun stad op prijs te stellen.

Archief Willem II

Laatste nieuws