Oude doos / Promotiefeest in 1958

Oude doos / Promotiefeest in 1958

Op zaterdag 7 juni 1958 speelt Willem II in stadion De Vliert in Den Bosch tegen DFC de beslissingswedstrijd om het kampioenschap van de eerste divisie. De Tricolores winnen met 3-1 en promoveren naar de Eredivisie. In het clubarchief lag onderstaand document over de festiviteiten bij die promotie. De samensteller is onbekend, maar hij moet insider zijn geweest gezien de gedetailleerde weergave van de festiviteiten en de kosten hiervan. 

Festiviteiten bij promotie naar de eredivisie 7 juni 1958                                                                     
Direct na de succesvolle overwinning op DFC werden de spelers gelaafd. Spelers en hun dames begaven zich vervolgens naar hun bus waar vers gesmeerde belegde broodjes werden verstrekt. De verkeersweg van Den Bosch naar Tilburg was chaotisch geblokkeerd, zodat de gladiatoren pas rond 22.30 uur in Tilburg arriveerden. Intussen had zich langs de Spoordijk (Oude Bosscheweg) van het kanaal tot de Ringbaan de stoet samengesteld. Voorop Capelle St. Jan (fl. 150 = € 68), , dan een groep Willem II-junioren onder leiding van de heer A. van Lil en Pastoor Van der Waarden, vervolgens twaalf beschikbaar gestelde open wagens, waarin spelers, bestuur en commissieleden plaats namen. Daarna gesloten wagens alsmede de bus met de dames der spelers en de stoet sloot met de Harmonie Excelsior (fl. 100 = € 45).

Alle open wagens waren onder andere opgeluisterd met bouquetten rood-wit-blauwe rhododendrons, welke welwillend waren afgestaan door de Heer J.Verschuuren en verzorgd door de Heer en Mevrouw F. Franken. Een krans t.w.v. fl. 50 (€ 23) werd door onze secretaris verzorgd. Bij monde van de Heer A.Coolen werd namens het Sportpark een lauwerkrans aangeboden aan de captain J.Brooijmans.

Vele duizenden mensen stonden langs de route opgesteld, die hun favorieten op waardige wijze onthaalden. In het stadscentrum en de Heuvelstraat liet de burgerij zich niet onbetuigd en dwaalden manden met inderhaast gefabriceerde confetti op de stoet neer. Het was een machtige vertoning. Aangekomen op het Paleis Raadhuis om circa 23.30 uur werden bestuur, spelers en commissieleden door de vroede vaderen ontvangen. Daar burgemeester Mr. Brecht met vakantie was, nam loco-burgemeester L.Janssens de honneurs waar.

Conform toezeggingen van Mr. Brecht was het een natte receptie. De heer Janssens huldigde spelers en bestuur in welgekozen woorden. Dr. Schuerman dankte het College voor deze welwillende ontvangst en vooral de wethouders Krügers (financiën) en Van Ierland (sport) voor hun daadwerkelijke steun in het afgelopen, uiterst zware seizoen.                     Middernacht was reeds geslagen, toen de gezellige stemming moest worden opgebroken en de gasten het Paleis Raadhuis verlieten, op weg naar Hotel Riche, alwaar de feestelijkheden op bescheiden schaal zouden worden voortgezet. Per speler en dame werd een hors d’oeuvertje (à  fl. 2,50 = € 1,15) geserveerd, terwijl verder de spelers en hun dames nog 5 consumptiebonnen (à 75 cent = € 0,35) werden verstrekt. Alle commissieleden en andere clubfunctionarissen en hunne dames, de muziek e.d. werden 3 consumptiebonnen aangeboden. De rest ging voor “rekening man.”

Dankzij het consciëntieus en tactisch beleid met de nodige souplesse van de Heren J. van Dijl, L. Ceulen en J. Scholberg verliep een en ander voortreffelijk en hoefden nauwelijks 500 bonnen te worden uitgereikt. De totaalrekening van Riche, waarop slechts 388 bonnen verantwoord werden, bedroeg fl. 507,75 ( = € 230,40). Rekening sigaren/sigaretten: fl. 50 ( = € 23). De 6-koppige band welke de muzikale begeleiding vormde in Riche werd verzorgd door de Heer F. Stevens. (fl. 100 = € 45).

De Heer en mevrouw J. Verschuuren – Janssen hadden een grootscheepse collecte in natura onder de burgerij georganiseerd en onder de bedrijven door werden deze middels een loterij aan de man gebracht. Deze loterij leverde een batig saldo op van fl. 580 (= € 263). Talloze vrienden, kennissen en supporters van Willem II vulden aanvankelijk de zalen van Riche. Toen velen echter merkten dat het begrip “rekening man” consequent werd doorgevoerd, werd de drukte wat overzichtelijker. Het was alweer klaarlichte dag toen de laatste feestgangers de feesthallen verlieten. De contacten voor pers en radio werden verzorgd door de Heer J.van Brussel. De totale kosten van de festiviteiten waren fl. 960 (= € 436). De loterij leverde op fl. 580 (= € 263). Resteert een nadelig saldo van fl. 380 (= € 172).”                                                                                                                                                                
Tot slot een toevoeging van mijn kant. Traditiegetrouw was de maandag voor de mannen bestemd: “Bokkendag”. Het gezelschap ging met een bus van F.van Morkhoven naar Scheveningen en ’s avonds werden de feestelijkheden afgesloten bij “De Jonge Hertog” in Oisterwijk. In het clubblad schrijft “Luistervinkje” hierover: “Uit  doorgaans betrouwbare bron heb ik vernomen dat enkele spelers daarna – ondanks een liefhebbend wachtende echtgenote – straat en huisnummer waren vergeten, zodat het thuisbezorgen ‘enige’ moeite kostte.

Harrie Verhoeven   
Archivaris Willem II

Archief Willem II

Laatste nieuws