Oude Doos / Het clublied van Willem II

Oude Doos / Het clublied van Willem II

In het begin van 1928 voeren de leden van Willem II drie keer een heuse revue op, de S.O.S.-Revue. S.O.S. staat voor ”Spot om Sport.” Alle teksten, muziek, decors, kostuums e.d. worden door Willem II’ers gemaakt. De revue is een geweldig succes. Er gaat zo’n grote propagandistische waarde van uit, dat het ledenaantal zeer snel toeneemt. Anderzijds kost hij zoveel geld, dat menigeen hem betitelt als ”Spot met de Centen.”

In de finale van deze revue wordt voor het eerst het clublied ten gehore gebracht. De tekst is van Leo van der Velden, destijds bestuurslid. De compositie is van Jan Scholberg, zoon van mede-oprichter Noud Scholberg. Het arrangement en de toonzetting werden verzorgd door Philip Borstlap, de kapelmeester van de militaire wielrijders in Den Bosch. In de zomer van 1979 werd het clublied op de plaat gezet door de Tilburgse “Wooltown Jazz Band” met zang van Hanneke Dirven. Daarbij werd een fout gemaakt, zoals blijkt uit de reactie van Naud van der Ven sr. in het programmaboekje van Willem II - PSV op 29-9-1979.

Artikel

Tekst clublied in 1928:

Hup Willem II flinke kerels
Bloem van het voetballand.
Denk aan je roem en glorie
Denk aan den vriendschapsband.
’t Rood-Wit en Blauw onzer vad’ren
Kleurt Willem II zoo goed.
Het geeft ten allen tijde
De spelers leeuwenmoed.

Refrein:
Willem II, Willem II,
Met je beroemde kleuren.
Stoere bend, welbekend.
Jij staat voor ied’re bal.
’t Hoofd steeds koel, voor het doel.
Dan kan je niets gebeuren.
Leev’ hoezee, Willem II.
Hooren we overal.
    
2                                        
Heel wat roem werd verworven,
Door onze kloeke schaar.
Nooit werd het spel bedorven.
Flink steunden zij elkaar.
Blijf steeds oh dappere knapen
Trouw aan je Willem II.
Laat den moed nooit zakken.
Doch zingt steeds met ons mee.

Refrein:
Willem II, Willem II,
Met je beroemde kleuren.
Stoere bend, welbekend.
Jij staat voor ied’re bal.
’t Hoofd steeds koel, voor het doel.
Dan kan je niets gebeuren.
Leev’ hoezee, Willem II.
Hooren we overal.

Jaren later werd de tekst veranderd tot de huidige: 
                                              
Hup Willem II stoere kerels
trots van het voetballand.
Denk aan je roem en glorie
denk aan de vriendschapsband.
’t Rood-Wit en Blauw onzer vad’ren
kleurt Willem II zo goed.
Het geeft te allen tijde
spelers leeuwenmoed.

Refrein:
Willem II, Willem II,
met je beroemde kleuren.
Stoere bend, welbekend.
Jij staat voor ied’re bal.
’t Hoofd steeds koel, voor het doel.
Dan kan je niets gebeuren.
Leev’ hoezee, voor Willem II.
Horen wij overal.
    
2                                        
Heel wat roem werd verworven,
door onze kloeke schaar.
Nooit werd het spel bedorven.
Steeds steunden zij elkaar.
Blijf steeds oh dappere knapen
trouw aan je Willem II.
Laat er de moed nooit zakken.
Zing steeds met ons mee.

Refrein:
Willem II, Willem II,
met je beroemde kleuren.
Stoere bend, welbekend.
Jij staat voor ied’re bal.
’t Hoofd steeds koel, voor het doel.
Dan kan je niets gebeuren.
Leev’ hoezee, voor Willem II.
Horen wij overal.        

Archief Willem II

Laatste nieuws