Oude doos / Eindelijk een supportersclub

Oude doos / Eindelijk een supportersclub

Het weekblad 'Sport en Sportwereld' publiceerde op 3 februari 1947 onder de kop 'Voetbalsupporters in landelijke bond bijeen' een artikel over supportersverenigingen van Nederlandse voetbalclubs. Daarin stond dat achtendertig supportersverenigingen in een landelijke bond vertegenwoordigd waren. Voor Willem II-supporters een artikel dat tot nadenken stemde, want Willem II had nog geen supportersvereniging. 

Tot ergernis van Tilburger en Willem II-supporter Cees de Kort. In het clubblad van Willem II was over dit thema al eens eerder een ingezonden stukje van hem geplaatst. Bestuur, leden en supporters gaven hem geen respons. Na het lezen van het artikel in “Sport en Sportwereld” klom Cees opnieuw in de pen. In het clubblad vestigde hij nogmaals de aandacht op de stroming in de supporterswereld en de behoefte om ook bij Willem II te komen tot een supportersvereniging. Hij vroeg de redactie zich voor deze kwestie in te zetten en aan de leden om hun mening te laten horen.

De redactie reageerde in een naschrift dat zij echt wel overtuigd was van het nut van een goede supportersclub. Willem II, het elftal, feitelijk de hele club had immers behoefte aan steun en daadwerkelijke belangstelling. De redactie riep de lezers op om hun instemming te betuigen met de oprichting van een supportersclub voor Willem II door het zenden van een naamkaartje of anderszins aan Cees de Kort. Wel voegde de redactie er aan toe, dat Cees niet mocht vergeten dat in haar ogen de samenwerking met de Pers- en Propagandacommissie van Willem II gewenst bleef. De inzet van Cees werd beloond. Nu was er wel voldoende animo en op 17 september 1947 werd in het Sportparkrestaurant de supportersclub van Willem II officieel opgericht.

In het clubblad “De Willem II-er” van maart-april 1948 verscheen van de hand van schrijver “Drieske” een uitgebreid artikel over de pas opgerichte supportersclub. Daarin -vreemd genoeg- geen woord over Cees de Kort. Integendeel. Jan Engel werd genoemd en geprezen als de grondlegger van de supportersclub. Het bestuur bestond uit: Jan de Laat (voorzitter), A. Frank (vice-voorzitter), Kees Engel (secretaris), A. van Bijnen (penningmeester), Frans Coolen (commissaris), Theo Stuifzand (commissaris), Jan Engel (commissaris) en Frans Torremans (commissaris). 

De supportersclub telde reeds meer dan honderd leden en een vijftigtal donateurs. En de penningmeester had al een goed gevulde kas. Een kaartconcours, een cabaretavond en een balavond waren succesvol verlopen. Verdere plannen waren: een filmavond, een openluchtbal en een zomerreisje met de dames en voor het seizoen 1948-1949 natuurlijk een getrouwe opkomst van heel de supportersclub, ook bij de uitwedstrijden. Schrijver “Drieske” hoopte, dat de supportersclub mede zou bewerkstelligen dat er al in het komend seizoen een kampioenschap zou worden behaald. Die wens zou echter pas een paar jaar later in vervulling gaan, maar dan ook rijkelijk! 

Vlag

Archief Willem II 

Laatste nieuws