Bestuurstermijnen RvC en stichtingsbestuur verlengd

Bestuurstermijnen RvC en stichtingsbestuur verlengd
Fotografie door
Toin Damen

Tijdens de clubraadvergadering van 23 maart zijn enkele leden van de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur herbenoemd. 

Stichtingsbestuur
De clubraad heeft ingestemd met de verlenging van een tweede termijn van Michel Sluijmers als lid van het stichtingsbestuur. Sluijmers trad in februari 2019 toe tot het stichtingsbestuur. 

Raad van Commissarissen
Datzelfde stichtingsbestuur heeft vanwege de aflopende eerste zittingstermijn en naar aanleiding van een aanbevelingsbrief gesprekken gevoerd met RvC-leden Ilse Melis en Meindert van Duijvenbode. Het stichtingsbestuur heeft unaniem besloten de termijnen van Melis en Van Duijvenbode te verlengen. In de clubraadvergadering is dit besluit goedgekeurd.

Jubileum
De rondvraag van de vergadering werd door Paul Gerritse (voorzitter stichtingsbestuur) namens de clubraad, het stichtingsbestuur, de RvC en de directie aangegrepen om Hans Kamerbeek in het zonnetje te zetten. Hans is sinds 2011 (ruim tien jaar) onbezoldigd secretaris van de clubraad. Onder luid applaus en het aanbieden van een ingelijst Willem II-shirt, voorzien van nummer 10 en ‘Kamerbeek’, werd Hans bedankt voor zijn jarenlange inspanningen voor de club.  

Wij feliciteren Ilse, Meindert en Michel met de herbenoeming en Hans met zijn jubileum als secretaris. 

Afbeelding
hans

Hans Kamerbeek krijgt van Paul Gerritse (voorzitter Stichtingsbestuur) het ingelijste shirt.