Algemeen directeur Berry van Gool verlaat Willem II

Algemeen directeur Berry van Gool verlaat Willem II

Algemeen directeur Berry van Gool vertrekt bij Willem II. Het vertrek is de uitkomst van een zorgvuldig proces van overleg tussen de directie en de Raad van Commissarissen, dat de afgelopen maanden op constructieve wijze en in vertrouwelijkheid gezamenlijk is doorlopen. Van Gool treedt per 1 juni 2019 formeel uit dienst. Vooruitlopend daarop treedt hij met ingang van 14 januari terug als bestuurder van de club en worden zijn werkzaamheden beëindigd. 

Jan van der Laak, interim-voorzitter van de Raad van Commissarissen (RVC): ‘De RvC is Berry van Gool bijzonder dankbaar en zeer erkentelijk voor wat de afgelopen ruim vijf jaar onder zijn leiding is neergezet bij Willem II. Een club die momenteel meer dan financieel gezond is en klaar is voor een volgende fase in haar bestaan, zowel op sportief als op financieel gebied. Als RvC hebben wij op een goede en professionele manier samengewerkt met de directie onder leiding van Berry. Wij gaan als RvC nu op zoek naar een waardige opvolger voor Berry van Gool, die wij van harte alle succes toewensen bij diens verdere carrière.’

Vijf en een half jaar 
Van Gool: ‘Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen vijf en een half jaar bij deze prachtige club. Na een moeizame start in 2013 in de Eerste Divisie, hebben we met alle geledingen binnen de club op krachtige wijze samengewerkt om de club omhoog te brengen. Ik heb genoten van de intensieve en mooie samenwerking met supporters, sponsoren, medewerkers en vele vrijwilligers bij de club.’

Jan Hijzelendoorn wordt aangesteld als interim-directeur om de taken van Berry van Gool tijdelijk over te nemen. 

Bericht delen