Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de organisatie van Willem II het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot onder andere (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, maar ook (het vermoeden van) pesten en (dreigen met) lichamelijk geweld, (vermoeden van) discriminatie en (vermoeden van) matchfixing. De VCP is aanspreekbaar voor (jeugd)spelers, ouders van jeugdspelers, vrijwilligers, personeel en directie. 

Vertrouwenscontactpersoon

Ter voorkoming van dergelijk gedrag heeft Willem II een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze persoon is binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. bovengenoemd gedrag en een gesprek wil met de vereniging. 

De vertrouwenscontactpersoon bij Willem II is Marieke Reijrink. Zij is per e-mail via vcp@willem-ii.nl en telefonisch via 06 2934 6001. Een melding wordt áltijd vertrouwelijk behandeld.

De vertrouwenspersoon bij de KNVB is Louisse Vonk, per e-mail bereikbaar via vcp@knvb.nl en telefonisch via 0343 499 182.

Protocol Veilige Sport- en Werkomgeving
De handelwijze van de vertrouwenscontactpersoon in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident, is stapsgewijs beschreven in het Protocol Sociaal Veilige Sport- en Werkomgeving. Klik hier om het protocol in te zien.

Gedragscode voor betrokkenen
Daarnaast hebben wij als Willem II voor onze (jeugd)spelers, trainers, teammanagers, begeleiders, vrijwilligers en personeel een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige sport- en werkomgeving en de omschrijving van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door NOC*NSF wordt gevoerd. 

Wanneer je bij ons komt werken vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. Klik hier voor de gedragscode.

Verklaring omtrent gedrag
Tenslotte vraagt Willem II van alle trainers, teammanagers, vrijwilligers en begeleiders van de Willem II Jeugdopleiding om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze dienen zij te kunnen overleggen bij aanvang van hun werkzaamheden voor de club. Klik hier voor meer informatie over de VOG.