logo Willem II Willem II

Supportersorganisaties

Supporterscollectief Willem II
Om een duidelijk aanspreekpunt te zijn hebben diverse supportersgroeperingen het Supporters Collectief Willem II (SCW) opgericht. In de organisatie van de club bezetten afgevaardigden van supporters vier zetels in de clubraad. Deze plaatsen worden ingevuld door twee bestuursleden van de Supportersclub Willem II en twee bestuursleden van Stichting KingZine. De achterban is echter groter. Het SCW bestaat daarom naast de vier clubraadleden uit afvaardigingen van de Supportersclub, KingZine, Tilburg Tifosi, Vak E en onafhankelijke supporters. Het SCW voedt de vier clubraadleden zodat zij tijdens de vergaderingen van de clubraad de stem van de supporter kunnen laten doorklinken. Het SCW is bereikbaar via scw@tilbo.com.

Supportersclub Willem II
Contactgegevens:
Supportersclub Willem II
Postbus 1076
5004 BB Tilburg
bestuur@willem2.org
leden@willem2.org
www.willem2.org

Stichting KingZine
Contactgegevens:
Redactie KingZine
Postbus 4268
5004 JG Tilburg
redactie@tilbo.com 
www.tilbo.com