Club.

Uit de oude doos

Aflevering 100 - De vriendschapsband met RSC Anderlecht


19-8-1962 Willem II op bezoek in Brussel. Achter v.l.n.r.: W.Müller (trainer), P.v.Neer, C.Koopal, W.Senders, G.Gussenhoven, H.Vriens, C.Aarts, G.Keresztes, G.de Wit, F.Stevens (manager). Voor v.l.n.r.: A.Smolders, N.v.Elderen, E.Mathieu, J.Brooijmans, P.Timmermans, L.Verwijst, R.Uytermerk, F.Louer.

Foto: 15-8-1961 RSC Anderlecht op bezoek in Tilburg. Achter v.l.n.r.: Huth, Lippens, Vandereeckt, Verbiest, Cornelis, Trappeniers, Hanon, Karsay. Voor v.l.n.r.: Jordan, Janssens, Jurion, Stockman, Van Himst, Pollet, Dacsev.

In 1950 trad het bestuur van Willem II in onderhandeling met de Belgische topclub RSC Anderlecht uit Brussel voor het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd in Tilburg. De vergoeding die de Belgen vroegen (50.000 Belg. franken), werd door Willem II aanvankelijk veel te hoog geacht. Beide verenigingen deden echter water bij de wijn en in de notulen van de bestuursvergadering van 10 juli noteerde Willem II-secretaris Van Dijl: ’de wedstrijd tegen Anderlecht te accepteren ten vergoeding van reis- en verblijfkosten voor circa twintig personen voor twee dagen met return-match.’ Op 26 augustus 1950 vond het evenement plaats in het Gemeentelijk Sportpark. Om diverse redenen was deze door Anderlecht met 1-3 gewonnen wedstrijd een bijzondere ontmoeting. Allereerst werden de Belgen ontvangen met hun volkslied, terwijl het onze achterwege bleef, omdat de radioman van het Sportpark de plaat van het Wilhelmus had thuisgelaten. En in de tweede helft werd de wedstrijd in bijna volslagen duisternis tengevolge van opkomend onweer, onderbroken vanwege een windhoos met zware regen- en hagelbuien. De ‘derde helft’ viel ongetwijfeld het meest in de smaak. De Belgen hadden dusdanig goede aard in Tilburg dat zij de volgende ochtend pas rond vijf uur hun bed opzochten. Vóór hun vertrek naar huis werd nog bepaald dat de returnmatch in augustus 1951 in Brussel zou worden gespeeld. De ontvangst van Willem II in 1951 was grandioos. Apéritiefs vooraf en een perfect diner met als sluitstuk champagne, verhoogden de sfeer en de vriendschapsband. Secretaris Roosens van Anderlecht greep in zijn speech terug op de gastvrije ontvangst het vorig jaar in Tilburg. Maar ook op het voorval dat enkele heren toen ’s avonds laat in aanraking waren gekomen met de Tilburgse politie, waarop gratis logies (zonder ontbijt) was gevolgd. Onder luide toejuiching sprak hij de wens uit dat deze wedstrijd tussen Willem II en Anderlecht een traditie zou worden. Een ‘origineel’ souvenir deed deze speech vergezeld gaan. Willem II ontving een groot Manneke P…., terwijl de spelers met een kleiner formaat werden bedacht. En een traditie in de seizoensvoorbereiding werd het. Het ene jaar in Tilburg, het andere jaar in Brussel en elke keer ging de ontmoeting gepaard met wederzijdse geschenken en werd er na het diner een (stevig) glas op de vriendschapsband gedronken. In de loop der jaren werd het onderlinge treffen geleidelijk soberder gevierd, maar er werd nog steeds naar uitgekeken. In 1963 kwam een eind aan deze traditie waaraan oud-spelers en officials van beide verenigingen met glinsterende ogen terugdenken!

Harrie Verhoeven

Lees hier meer verhalen uit de oude doos >>>

Hoofdsponsor
Shirtsponsor
Business partners
Deze site is mogelijk gemaakt door en
  • Estate staat voor
    Full Service Internet
    Ons doel is uw online doelen te helpen bereiken.
    Bekijk ons werk
  • Sitecore is hét Customer Engagement Platform Het CMS waarmee u inzicht krijgt in het gedrag van uw klanten.
    Meer informatie